• Vertrouwenscontactpersonen

  INSTALATIE VERTROUWENSPERSOON VV ANNEN

  Steeds meer verenigingen stellen een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan en dat is een goede
  ontwikkeling. Een sportvereniging is namelijk een afspiegeling van de maatschappij, dus binnen de
  vereniging kunnen er ook zorgen over leden, vrijwilligers of andere betrokkenen ontstaan.
  VV Annen is een vereniging waar mensen elkaar op sportief gebied kunnen ontmoeten. VV Annen streeft
  naar een veilige omgeving waar een ieder op zijn of haar niveau kan presteren. Dit moet gebeuren in een
  sociaal, veilige en respectvolle omgeving.
  Wanneer je toch met ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag of
  seksuele intimidatie te maken krijgt, dan kun je dit het beste uitspreken. Het liefst tegen degene die
  dergelijk ongewenst gedrag vertoont. Helpt dat niet of durf je dat niet, vertel het dan aan iemand die je
  vertrouwt, thuis of op de club. VV Annen heeft daarom een vertrouwenscontactpersoon (VCP), waar je
  terecht kunt met je vragen en/of verhaal.

  WANNEER KUN JE TERECHT BIJ DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?

  Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt. Dit geldt voor
  alle leden, vrijwilligers en ouders.
  Je kunt bij de VCP terecht wanneer je vragen hebt over of te maken hebt met:
  o Pesten en gepest worden;
  o grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de
  manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag
  dat je als onprettig ervaart;
  o een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving
  hier mee te maken heeft;
  o je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de
  vereniging/het team;
  o twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in
  de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat);
  o iemand heeft heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  o het beschuldigd worden van bovengenoemd gedrag.

   

  WAT DOET DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON?

  Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De vertrouwenscontactpersoon behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten, maar probeert u de weg naar een goede oplossing aan te geven. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De VCP doet niets wat je niet weet. Misschien denk je dat jouw situatie niet ┬┤ernstig┬┤ genoeg, maar alles wat jij ervaart als ongewenst is een situatie om te bespreken. Voel je daarom vrij om daarover de vertrouwenscontactpersoon te spreken.

  VERANTWOORDELIJKHEID?

  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van VV Annen. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

  WIE IS DE VERTROUWENSCONTACTPERSOON VAN VV ANNEN?

  Dag, mijn naam is Ester Boonstra. Ik ben getrouwd met Peter en samen hebben we 4 kinderen. Ik ben als psychiater werkzaam in het UMCG. Vanuit mijn werk ben ik gewend om vertrouwelijk om te gaan met wat me verteld wordt. Daarnaast probeer ik mensen te stimuleren en te laten nadenken wat een oplossing kan zijn voor de situatie waarin ze zitten. Hoe kun je mij bereiken? Stuur een bericht naar mij ester@boonstra-kouwert.nl als je iets kwijt wil of ergens mee zit. Ik neem dan contact op en maak nadere afspraken.

  Sportieve groet, Jeugdcommissie en Bestuur vv Annen