• Lid afmelden

    Mocht je je af willen melden bij de vereniging doe je dit middels een schriftelijke melding bij de ledenadministratie. Denk er echter wel om dat je je voor 15 mei van het daaropvolgend seizoen moet afmelden. Doe je dat niet dan wordt het lidmaatschap ieder jaar stilzwijgend verlengd.

    Email adres leden administratie
    leden@vvannen.nl