• Gegevensbescherming (AVG)

  VV Annen wil graag via ons privacy beleid helder en transparant zijn over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat:
  – De verwerking van de persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  – Er toestemming zal worden gevraagd als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  – Geen persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  – Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

  Uw persoonsgegevens worden door VV Annen opgeslagen voor de periode dat men is aangemeld. Deze persoonsgegevens bestaan uit:
  Voornaam
  Tussenvoegsel
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Geboortedatum
  Pasfoto
  IBAN rekeningnummer

  Als u nog vragen heeft omtrent ons privacybeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.