• VV Annen wil graag via ons privacy beleid helder en transparant zijn over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat:
  – De verwerking van de persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  – Er toestemming zal worden gevraagd als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  – Geen persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  – Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

  Uw persoonsgegevens worden door VV Annen opgeslagen voor de periode dat men is aangemeld. Deze persoonsgegevens bestaan uit:
  Voornaam
  Tussenvoegsel
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Geboortedatum
  Pasfoto
  IBAN rekeningnummer

  Als u nog vragen heeft omtrent ons privacybeleid, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.