• Extra Algemene ledenvergadering op woensdag 30 november, 19.30 uur kantine VV Annen

    Aan onze leden: jullie zijn van harte welkom. We vragen om in te stemmen met de statutenwijziging.

    De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.

    De gewijzigde statuten liggen ter inzage in de bestuurskamer van de VV Annen.

    Bestuur VV Annen